Thursday, July 06, 2006

Not the Nine O'clock News - Gerald the Gorilla

Not the Nine O'clock News - Gerald the Gorilla


And as Aristoleles said ...H zwi einai ena aggouri, h gynaika ena podilato

No comments: